Winners of Mumbai Challenge 2019

Full Name State
Aanchal Budhiraja Delhi
Amit Singh Uttar Pradesh
Divyansh Mundra Madhya Pradesh
Gitanjali Somanathan Maharashtra
Namrata Roy Maharashtra
Prateek Dadheech Maharashtra
Rajat Joseph Kidangan Karnataka
Shwetank Choudhary Delhi
Sonali Jain Maharashtra
Tanushsingh Parihar Karnataka
Tarun Rawat Karnataka
Vaishnavi S Radhakrishnan Tamil Nadu
Vidisha Bhatt Karnataka
Vikram Agarwal Maharashtra